Wat is 4TACT-speciaal onderwijs

4TACT-speciaal onderwijs is een samenwerking tussen drie speciaal onderwijsscholen en de ambulante begeleidingsdienst Gedrag (voorheen cluster 4).

De drie scholen zijn De Strandwacht (school verbonden aan het Pedologisch Instituut), de Eerste Nederlandse Buitenschool (internaliserende gedragsproblematiek)en de inspecteur W.P. Blokpoelschool, (externaliserende gedragsproblematiek).

De Loodsboot is ons expertisecentrum Gedrag.
Wij maken onderdeel uit van De Haagse Scholen, stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag.

Passend onderwijs

We werken volgens het principe van ‘Passend Onderwijs’. Dit houdt in dat alle leerlingen zo veel mogelijk thuis-nabij onderwijs krijgen, waarbij de scholen extra ondersteuning bieden als blijkt dat dit nodig is voor de ontwikkeling van de leerling. Kan een (speciale)basisschool of andere school voor speciaal onderwijs niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling dan bestaan er vanuit 4tact twee mogelijkheden om deze leerlingen onderwijs te bieden; namelijk ambulante begeleiding (via een individueel arrangement) verzorgd door De Loodsboot of als dit onvoldoende tegemoet komt aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, een verwijzing naar een van onze scholen. Het uitgangspunt is dan ook: regulier en dichtbij waar het kan, speciaal als het nodig is.