Waar wij voor staan

T = talentontwikkeling
Ieder mens, jong en oud, heeft talenten. Het werken aan en met je talent stimuleert en motiveert. Zo kunnen we uit iedere leerling halen wat ‘erin’ zit.
In ons onderwijs en in de professionalisering van onze medewerkers is dit onze eerste kernwaarde.

A = aandacht
Onze tweede kernwaarde is aandacht. Leerlingen en personeelsleden worden gezien, gehoord en gekend.
Je mag zijn wie je bent, met respect voor elkaar.

C = constructief (samenwerken)
Samen denken in oplossingen; vertrouwen in elkaars expertise.
Je mag zijn wie je bent, met respect voor elkaar. Respect betekent bij ons dat we elkaar de ruimte geven om ‘anders’ te zijn en anders te denken.
Onze scholen zien wij als dé ontmoetingsplaats voor leerlingen waar zij kunnen oefenen met geleerde sociale omgangsvormen en met het open, respectvol omgaan met elkaar.

T = toekomstperspectief
Door onderwijs en begeleiding leren kinderen beter omgaan met hun gedragsproblemen waardoor zij een beter toekomstperspectief hebben.

Op school geleerd en daarna thuis, op de club en op straat geoefend zorgt voor een stevige basis om te groeien en te ontwikkelen.
Ons onderwijs is afgestemd op en sluit aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden en onderwijsondersteuningsbehoeften van leerlingen met ernstige gedrags- en psychiatrische problemen al dan niet in combinatie met leerproblemen.
Ons onderwijs is gericht op plaatsing op een vorm van voortgezet onderwijs en op participatie in de samenleving. We bereiden de leerling voor om te leven en werken in de huidige, veeleisende, maatschappij.
We geven onderwijs a.d.h.v. de kerndoelen van het basisonderwijs. Het is onze aanpak die het verschil maakt. Doel is om leerlingen op zo’n hoog mogelijk niveau uit te laten stromen naar het voortgezet onderwijs of tussentijds naar het speciaal basis- of basisonderwijs.