Voor wie is 4TACT

Voor leerlingen en hun ouders, leerkrachten, intern begeleiders, teams en scholen. Wij participeren o.a. in de samenwerkingsverbanden SPPOH (Haaglanden), SPOW (Westland), PPO-Delflanden, SWV Zoetermeer en SWV Midden Holland (regio Gouda).
Wij verzorgen onderwijs; kennisoverdracht en training; consultatie; onderzoek en diagnostiek; begeleiding op school en in de klas; training en intensieve specialistische ondersteuning van leerlingen en intervisie.