Gezocht per 1 mei 2019 een leerkracht voor groep 3 voor de Blokpoelschool

Niet zomaar een leerkracht. We zoeken een meester of juf die het klassenmanagement in de vingers heeft, een teamspeler is, door heldere en consequente klassenregels een veilige sfeer kan neerzetten én ook leerlingen de basisprincipes van het lezen en rekenen kan leren. Herken jij jezelf? Reageer dan, want we hebben je echt nodig!

We vragen veel, we bieden veel.
Een groep leerlingen die wel willen leren, maar nog weinig succeservaringen heeft opgedaan.
Een jong, gemêleerd team van leerkrachten en ondersteuners. Een mooie afspiegeling van de Haagse samenleving. Een team dat klaarstaat voor elkaar en voor de leerlingen, elke dag opnieuw.
Een school die over twee jaar nieuwbouw krijgt.

De Blokpoelschool is een school voor Speciaal Onderwijs aan leerlingen met ernstige gedrags- en opvoedingsproblematiek (ZMOK). Onze leerkracht van groep 3 heeft een baan dichter bij huis gevonden. Geen files meer voor haar, wel een gemis voor ons.
Als leerkracht heb je een lesgevende taak en heb je de belangrijke taak een veilig klassenklimaat neer te zetten. Leerlingen zien en hen het gevoel geven van welkom te zijn zet de deur tot leren open. Samen met de Intern Begeleider en de onderwijsondersteuner van de groep vorm je een kernteam en draag je zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen je groep.  Ook werk je nauw samen met onze gedragsspecialisten om te zorgen voor een doorgaande lijn in het preventief werken en het omgaan met ongewenst gedrag.

Voldoe je aan het volgende profiel?
Je bent een gemotiveerde leerkracht en je wilt kinderen die op veel scholen zijn afgewezen weer motiveren om te leren.
Je hebt ervaring met leerlingen met ernstige leerproblematiek, gecombineerd met externaliserende gedragsproblemen. Je bent innovatief en kunt out of the box denken.
Je hebt kennis van de leerlijnen van SO, het basisonderwijs, SBO en/of ZML van CED en kunt deze vertalen naar de praktijk. Of je wilt het werken met leerlijnen leren.
Reageer dan direct!
Aanvullende informatie
De vacature is voor 5 dagen per week.
Opleidingseis is de PABO. De salarisschaal is L11.
Ervaring in het (speciaal) basisonderwijs of het speciaal onderwijs Gedrag is een pré. Voor ons is het belangrijker dat je wilt en kunt werken met onze leerlingen.

Reactie en informatie
Sollicitatiebrieven met CV kunnen voor 5 april 2019 verstuurd worden naar Hanneke Blom, meerscholendirecteur, op h.blom@blokpoelschool.nl. Informatie is ook bij haar op te vragen per mail of telefonisch op 0640208208. Na de selectie van de brieven word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directie. Daaropvolgend wordt er een meeloopdag gepland waarbij je een beeld van de school en de leerlingen krijgt zodat je een weloverwogen keuze kunt maken voor de school en onze populatie. Na de meeloopdag volgt het sollicitatiegesprek met leden van het team, PMR en directie.