LEERKRACHT SPECIAAL ONDERWIJS GEDRAG ZMO(L)K GEZOCHT

De Blokpoelschool zoekt in verband met uitbreiding van een groep een leerkracht voor 3 dagen vanaf 1 januari 2019 of zo spoedig mogelijk. Een combinatie met het uitvoeren van IB-taken voor 2 dagen is mogelijk.

Door de groei en de ontwikkeling van de school kom je terecht in een dynamisch team wat volop in ontwikkeling is. We zijn op zoek naar mensen die dit een uitdaging vinden en ook mee kunnen en willen in die ontwikkeling.

De Blokpoelschool is een school voor Speciaal Onderwijs aan leerlingen met ernstige gedrags- en opvoedingsproblematiek (ZMOK). Binnen de Blokpoelschool is er een aparte stroming voor leerlingen met ernstige gedrags- en leerproblematiek (ZMOLK. Door de groei van onze school zijn wij op zoek naar een ervaren leerkracht Speciaal Onderwijs, die affiniteit heeft met een van onze doelgroepen en ervaring heeft in het lesgeven aan leerlingen met ernstige leerproblematiek.
Als leerkracht heb je een lesgevende taak en heb je een belangrijke rol in het ontwikkelen van een passend lesprogramma voor onze bijzondere doelgroep. Je werkt hiervoor samen met de Intern Begeleider en de collega`s van de ZMO(L)K afdeling met wie je jouw expertise deelt en hun dagelijkse praktijk ervaringen meeneemt in de opbouw van ons curriculum.  Ook werk je nauw samen met de gedragsspecialisten midden- en bovenbouw om te zorgen voor een doorgaande lijn in het preventief werken en het omgaan met ongewenst gedrag.
Samen met de Intern Begeleider en de onderwijsondersteuner van de groep vorm je een kernteam en draag je zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen je groep en zorg je voor een veilige omgeving waarin kinderen tot leren kunnen komen.

Voldoe je aan het volgende profiel?
Je bent een excellente leerkracht SO en kunt je expertise delen.
Je hebt ervaring met leerlingen met ernstige leerproblematiek, gecombineerd met externaliserende gedragsproblemen. Je hebt inzicht in externaliserende gedragsproblematiek en je kunt dit overbrengen op anderen.
Je bent innovatief en kunt out of the box denken. Je hebt het vermogen om buiten de methode om te gaan en de leerlijn van de kinderen te gebruiken bij het ontwerpen van onderwijs.
Je hebt kennis van de leerlijnen van SO, het basisonderwijs, SBO en/of ZML van CED en kunt deze vertalen naar de praktijk.
Je bent enthousiast om mee te bouwen aan een groeiende school voor Speciaal Onderwijs en wilt je hiervoor inzetten.
Je staat open voor verschillende inzichten en expertises en hebt een professionele houding binnen een team.
Reageer dan direct!

Aanvullende informatie
De vacature is voor 3 dagen per week. Een combinatie met 2 dagen IB-taken is een optie. Opleidingseisen zijn de PABO en de Master SEN of vergelijkbaar of bereidheid om deze te gaan volgen.
Gewenst is lesgevende ervaring binnen het SO, bij voorkeur cluster IV. Ervaring met ernstige opvoedings- en leerproblematiek is een pre.
De salarisschaal is L11 met mogelijke doorgroei naar L12.

Reactie en informatie
Sollicitatiebrieven met CV kunnen voor 15 december 2018 verstuurd worden naar Hanneke Blom, meerscholendirecteur, op h.blom@blokpoelschool.nl. Informatie is ook bij haar op te vragen per mail of telefonisch op 0640208208Na de selectie van de brieven word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directie. Daaropvolgend wordt er een meeloopdag gepland waarbij je een beeld van de school en de leerlingen krijgt zodat je een weloverwogen keuze kunt maken voor de school en onze populatie.Na de meeloopdag volgt het sollicitatiegesprek met de commissie bestaande uit leden van het team, MR en de directie.

Verder conform CAO PO