Intern Begeleider Speciaal Onderwijs Blokpoelschool

Taakomschrijving
De Blokpoelschool is een school voor Speciaal Onderwijs aan leerlingen met ernstige gedrags- en opvoedingsproblematiek. Voor onze school zijn wij op zoek naar een ervaren Intern Begeleider, die affiniteit heeft met deze doelgroep.
Per 1 januari 2019 of z.s.m. zijn wij op zoek naar een ervaren Intern begeleider die ervaring heeft met het speciaal (basis) onderwijs en de daarbij horende didactische problematiek. Wtf 0.4  mogelijkheid om uit te breiden met lesgevende taken.
Samen met je collega Intern Begeleider en de orthopedagoog draag je zorg voor de zorgstructuur binnen de school en werk je nauw samen met ons leerkrachten en onderwijsassistenten team. Als Intern Begeleider ligt je focus op de didactische ontwikkeling van de leerlingen. Je onderhoudt nauwe contacten binnen het Haagse onderwijsveld, maar ook daarbuiten. Naast contacten met de scholen ben je ook betrokken bij de samenwerking met zorginstellingen en hulpverlening.
Samen met de schoolmaatschappelijk werken, IB, orthopedagoog en locatiedirecteur vorm je de Commissie van Begeleiding.

Wat je moet weten
Door de groei en de ontwikkeling van de school kom je terecht in een dynamisch team wat volop in ontwikkeling is. We zijn op zoek naar mensen die dit een uitdaging vinden en ook mee kunnen en willen in die ontwikkeling. Binnen de school zijn veel mogelijkheden om je te ontwikkelen en mee te werken aan onderwijsvernieuwing.
Je voorkeur voor leeftijdsgroep kan gehonoreerd worden, de interne taakverdeling tussen de IB`ers is flexibel.
Je werkt samen met onze andere intern begeleider.

Het volgende verwachten we van je
Je hebt een duidelijke visie op onderwijs aan leerlingen met gedragsproblematiek en kunt deze afstemmen op de behoefte aan structuur en duidelijkheid van onze specifieke doelgroep.
Je bent duidelijk en consequent en geeft je grenzen aan. Je staat stevig in je schoenen en bent altijd op zoek naar hoe jij kan zorgen voor de positieve verandering van het gedrag en de ontwikkeling van het kind.
Je hebt ruime ervaring in het IB-werk en kent de routes binnen de samenwerkingsverbanden of bent bereid om je dit zo snel mogelijk eigen te maken.
Je hebt ervaring en affiniteit met leerlingen met een gedragsproblematiek, in het S(B)O of op een reguliere school met een uitdagende populatie.
Je bent enthousiast om mee te bouwen aan een groeiende school voor Speciaal Onderwijs en wilt je hiervoor inzetten.
Je staat open voor verschillende inzichten en expertises en hebt een professionele houding binnen een team.
Je kunt relativeren en benadert problemen met humor.

De opleidingseisen en gewenste ervaring zijn
Een afgeronde PABO en de IB opleiding/master SEN begeleiden (of de bereidheid deze te volgen)

​Ervaring als Intern Begeleider en ruime lesgevende ervaring. Ervaring binnen het S(B)O of op een binnenstadschool is een pre.

Andere belangrijke informatie
De ingangsdatum is 1-1-2019 of z.s.m.
De betrekkingsomvang is 0,4000 en kan gecombineerd worden met lesgevende taken op de school
De dagen voor IB wordt in onderling overleg met de collega IB-er afgesproken
De salarisschaal is L11 met mogelijkheid tot doorgroei naar L12
De sluitingsdatum om te reageren is 15-12-2018

Reageren en informatie
Sollicitatiebrieven met CV kunnen voor 15 december 2018 verstuurd worden naar Hanneke Blom, meerscholendirecteur, op h.blom@blokpoelschool.nl. Informatie is ook bij haar op te vragen per mail of telefonisch op 0640208208
Na de selectie van de brieven word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directie. Daaropvolgend wordt er een meeloopdag gepland waarbij je een beeld van de school en de leerlingen krijgt zodat je een weloverwogen keuze kunt maken voor de school en onze populatie.
Na de meeloopdag volgt het sollicitatiegesprek met de commissie bestaande uit leden van het team, MR en de directie.
Informatie.