Samen weten we meer

Om de directe betrokkenheid en afstemming tussen de ambulante begeleiding en de drie SO scholen te verstevigen is er sinds schooljaar 2017-2018 een ambulant begeleider vanuit De Loodsboot gekoppeld aan een van de scholen van 4TACT-speciaal onderwijs.

Deze samenwerking heeft als doel:

• gezamenlijke ontwikkeling van expertise;
• het bevorderen en inzetten van (begeleide) intervisie en collegiale consultatie;
• het ondersteunen bij de overgang PO-VO en het uitvoeren van PO-VO ondersteuningsarrangementen;
• kennisoverdracht en kennisdeling tussen de SO scholen en ambulante dienst maar ook tussen SO scholen en het reguliere onderwijs te bevorderen.

Een tweede voorbeeld van het gebruikmaken van de expertise binnen 4TACT-speciaal onderwijs is de jaarlijkse teambijeenkomst voor de scholen die horen bij 4TACT-speciaal onderwijs:

De Strandwacht, W.P. Blokpoelschool en de Eerste Nederlandse Buitenschool.

In 2017 hebben medewerkers van De Loodsboot o.a. intervisie, gesprekstechnieken voor het in gesprek gaan met kinderen en voor moeilijke gesprekken met ouders door middel van workshops aangeboden aan de andere teamleden van 4TACT-speciaal onderwijs.