Onderwijs aan leerlingen met leer- en gedragsproblemen.

Op de Blokpoelschool zijn er speciale klassen voor leerlingen met de combinatie van leer- en gedragsproblemen. In deze groepen wordt extra aandacht besteed aan de frustratie die moeite met leren kan oproepen en hoe dit voorkomen kan worden.

Leerlingen krijgen op hun eigen niveau les. De lesstof wordt ook op verschillende manieren aangeboden. In deze groepen is er extra ruimte voor ontspanning en andere manieren van leren, bijvoorbeeld door praktijklessen en ontwikkelingsmateriaal.

Het werken aan sociaal emotionele ontwikkeling gebeurt aangepast aan het niveau van de leerlingen. De groepen worden extra ondersteund door een remediërende leerkracht, de intern begeleider en de orthopedagoog. Op dit moment heeft de school twee van deze groepen.

Een voor de midden- en een voor de bovenbouw. In augustus 2018 wordt zo’n groep voor jongere leerlingen geopend.

Ook zal er op termijn ruimte komen voor leerlingen die een extra arrangement nodig op het gebied van leren en/of gedrag. Het zogenaamde ZMOLK plus arrangement voor leerlingen die langdurige en intensieve begeleiding in onderwijs en zorg nodig hebben. Hiervoor wordt samengewerkt met de Inspecteur de Vriesschool. Vanaf schooljaar 2018-2019 zullen de ZMOLK groepen bestaan uit maximaal 10 leerlingen.