Een veilige schoolomgeving voor sociaal emotionele zeer kwetsbare kinderen

De Eerste Nederlandse Buitenschool ontwikkelt een voor leerlingen met een internaliserende gedragsproblematiek veilige schoolomgeving gebaseerd op de principes van Traumasensitiefonderwijs. De kern is dat leerlingen zich in alle opzichten veilig moeten voelen willen zij tot ontwikkeling komen.

De opdracht aan de school is om die veilige plaats te zijn. Leerlingen op de Eerste Nederlandse Buitenschool hebben in hun verleden en vaak ook nog in de huidige leefsituatie veel onveiligheid ervaren. Denk hierbij aan het niet begrepen of het afgewezen worden omdat je je anders gedraagt dan veel andere kinderen op school, op straat of op de sportclub.

Een schoolklimaat gebaseerd op traumasensitief onderwijs zorgt voor zo’n veilige basis.
We hebben te maken met een groeiende groep kinderen waarvoor een veilige schoolomgeving niet alleen nodig is maar letterlijk van levensbelang, omdat juist veiligheid in hun leven niet vanzelfsprekend is. Het gaat hier om kinderen die te maken hebben met onveilige leefomstandigheden die kunnen leiden tot chronische stress of complex trauma. De gevolgen zijn over het algemeen ernstig en vergaand, doordat het de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen negatief beïnvloedt.

Deze groep kinderen worden op school vaak niet goed begrepen. De methodieken die leerkrachten gebruiken om andere kinderen goed mee te laten doen in de klas sluiten vaak niet goed aan bij wat getraumatiseerde leerlingen nodig hebben. Leerlingen gebruiken niet hun volledige leerpotentieel en hun gedrag leidt vaak tot grote onmacht bij leerkrachten en staf (wat vaak leidt tot overplaatsing naar een andere school).

Dit terwijl school juist een belangrijke plek kan zijn die kan bijdragen aan het herstel van complex trauma. De Eerste Nederlandse Buitenschool ziet het als een verantwoordelijkheid om deze kinderen een veilige plek en goed onderwijs te bieden. Het team volgt hiervoor gerichte bijscholing en zet ook specialisten in uit de intensieve jeugdzorg om deze expertise uit te breiden.
Dat doen wij door:
– gepast te reageren op de gedragsmatige en emotionele uitdagingen van kinderen;
– kinderen te helpen bij het ontwikkelen van gezonde relaties met leeftijdsgenoten en leerkrachten;
– kinderen te helpen hun krachten te herkennen en die te ontwikkelen;
– kinderen te helpen meer te gaan vertrouwen op zichzelf, anderen en de wereld om hen heen.

Naast het verder ontwikkelen willen we In 2018 meer bekendheid geven aan onze expertise als school met een gericht aanbod op traumasensitief onderwijs. Dit aanbod bieden wij, samen met De Loodsboot aan basisscholen, speciaal basisscholen en speciaal onderwijsscholen door middel van workshops, trainingen en intervisie.

Het unieke van dit professionaliseringsaanbod is dat de combinatie van trainers bestaat uit een specialist uit het onderwijs én een specialist uit de intensieve jeugdzorg, zoals Intermetzo en de Jutters.