De Loodsboot

De Loodsboot is een Expertisecentrum gedrag voor het primair en voortgezet onderwijs in de regio Den Haag. Wij maken deel uit van 4tact.
Dit is een samenwerking tussen De Loodsboot en drie speciaal onderwijsscholen.

De Loodsboot is gericht op de overdracht van kennis, kunde en vaardigheden binnen het onderwijs ten behoeve van ondersteunings- en begeleidingsvragen op het gebied van gedrag.
Door middel van ambulante begeleiding leveren wij een professionele bijdrage aan een passend onderwijsaanbod voor leerlingen met gedrags- psychiatrische en /of sociaal-emotionele problemen.

De Loodsboot biedt een uitgebreid pakket aan dienstverlening, gericht op de onderwijssituatie van deze leerlingen.
Het ondersteuningsaanbod is op maat en richt zich op “onderzoek en diagnostiek”, “kennisoverdracht en training”, “begeleiding op school en in de klas”, “training en intensieve specialistische begeleiding van leerlingen” en “consultatie”.
De begeleiding kan een eenmalig, kort- of langlopend karakter hebben.

Het uitgangspunt van het handelen van de medewerkers van De Loodsboot is de hulpvraag van leerling, ouders en /of school.
De geboden hulp kan zowel preventief als curatief zijn en richt zich op leerling-,groeps- ,school- en/of bovenschools niveau.

Het vergroten van de professionaliteit van leerkrachten is een belangrijk doel van ons werk met als streven, dat de scholen op den duur zelf in staat zijn tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van al hun leerlingen.
De medewerkers van De Loodsboot zetten hun expertise op het gebied van gedrag en gedragsproblematiek graag in ten behoeve van leerlingen , ouders , leerkrachten en scholen.

Website van de school: www.deloodsboot.com