De Eerste Nederlandse Buitenschool

De Eerste Nederlandse Buitenschool is een openbare school voor leerlingen met een ontwikkelingsstoornis of een internaliserende psychiatrische problematiek.

Vanaf 4 jaar tot en met 13 jaar zijn leerlingen met een cluster 4 indicatie welkom op onze school.

Onze leerlingen zijn kind, maar geen gewone kinderen. Onze leerlingen hebben een diagnose als autisme, complex trauma, PDD-NOS, stoornis van Asperger, ADHD, angststoornis, dysthyme stoornis, selectief mutisme, ADD of hechtingsstoornis.

Al deze stoornissen beïnvloeden het totale leven van een kind en zijn omgeving. Om een veilige schoolomgeving voor deze groep neer te zetten hanteren wij een trauma sensitieve werkwijze.

Wij willen een fijne plek creëren waar iedereen, leerlingen én teamleden, zich veilig en geborgen voelt, waardoor ieders ontwikkeling gestimuleerd wordt.

Website van de school: www.eerstenederlandsebuitenschool.nl