Hoe werkt 4TACT

4TACT is GEEN bureau of een gebouw. Het zijn drie scholen en een expertisecentrum onder leiding van een meerscholendirecteur.

Elk met een eigen identiteit, eigen doelgroep en een eigen werkwijze.
Wat ons bindt is de leerling met gedrags- en psychiatrische problematiek die recht heeft op goed, passend onderwijs.

Wilt u meer weten bekijk dan de websites van De Strandwacht (school verbonden aan het Pedologisch Instituut), de Eerste Nederlandse Buitenschool (internaliserende gedragsproblematiek), de W.P. Blokpoelschool, (externaliserende gedragsproblematiek) en De Loodsboot, ons expertisecentrum Gedrag.