StrandTaal: Scholen De Strandwacht en VierTaal Den Haag bundelen hun krachten

De Strandwacht en VierTaal in Den Haag gaan samenwerken. In augustus 2018 start een groep voor jonge leerlingen met gedragsproblematiek en een taalontwikkelingsstoornis, onder de naam StrandTaal.

Binnen ons onderwijs is er sprake van leerlingen met een onderwijs- en ondersteuningsbehoefte op zowel gedrag als communicatie. Met name bij jonge leerlingen is de voorliggende problematiek niet helemaal duidelijk. Om deze groep leerlingen een goede onderwijsplek te bieden, start in het schooljaar 2018-2019 een kleutergroep (onder de naam StrandTaal) op locatie De Strandwacht. Het doel is de
leerlingen een leeromgeving te bieden met meer aandacht voor sociale ontwikkeling, communicatie en gedrag.

Toelating
Leerlingen worden toegelaten als de problematiek past bij de criteria van beide scholen voor speciaal onderwijs. Voor deze leerlingen kan nog geen antwoord gegeven worden op de vraag welke problematiek voorliggend is. Centraal staat het aanleren van gewenst gedrag, communicatieve vaardigheden en het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Met maatwerk wordt toegewerkt naar een passende vorm van onderwijs (speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs of regulier onderwijs).

StrandTaal biedt:

● Gedragsondersteuning: de dagelijkse begeleiding wordt geboden door een
leerkracht en een onderwijsondersteuner van De Strandwacht;
● Taalondersteuning: er wordt individueel en in groepsverband intensief geoefend
met taal, onder leiding van een vaste logopedist van VierTaal.

Aanmelden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanmeldpunten van VierTaal Den
Haag (070-3599985) of De Strandwacht (070-3254002).

Scholen, ouders, vroeg- en voorschoolse behandelgroepen kunnen leerlingen aanmelden
bij de aanmeldpunten:

VierTaal Den Haag: Margon Schoenmaker: aanmeldpunt.denhaag@viertaal.nl
De Strandwacht: Carolien Hoff: toeleiding@destrandwacht.nl

Informatie over de scholen
VierTaal is een instelling met scholen en ambulante diensten voor leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking. Naast onderwijs biedt VierTaal ondersteuning in het regulier onderwijs.

De Strandwacht, school verbonden aan het Pedologisch Instituut, is een school voor kinderen met psychiatrische en gedragsproblemen. De Strandwacht biedt onderwijs aan kinderen, die meer zorg nodig hebben dan regulier onderwijs kan bieden en daarom aangewezen zijn op het speciaal onderwijs.

De Eerste Nederlandse Buitenschool is een openbare school voor leerlingen met een ontwikkelingsstoornis of een internaliserende psychiatrische problematiek.

meer over de Eerste Nederlandse Buitenschool.

De Strandwacht is een school verbonden aan het Pedologisch Instituut, is een school voor kinderen met psychiatrische en gedragsproblemen, die vaak ook tot ernstige leerproblemen leiden.

Meer over De Strandwacht.

De Insp. W.P. Blokpoelschool is een school voor leerlingen met gedrags- en/of opvoedingsproblematiek. Op de Blokpoelschool zijn Veiligheid, Structuur en Eigenheid de waarden waarop ons onderwijs gebaseerd is.

Meer over de Insp. W.P. Blokpoelschool.

De Loodsboot is een Expertisecentrum gedrag voor het primair en voortgezet onderwijs in de regio Den Haag. Wij maken deel uit van 4tact.
Dit is een samenwerking tussen De Loodsboot en drie speciaal onderwijsscholen.

meer over De Loodsboot.

Maatwerk in Onderwijs is een bundeling van expertise vanuit het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en het Speciaal Basis Onderwijs.

meer over Maatwerk in Onderwijs

Als organisatie zijn we bezig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te implementeren om zodoende te voldoen aan de nieuwe wetgeving.