De Eerste Nederlandse Buitenschool is een openbare school voor leerlingen met een ontwikkelingsstoornis of een internaliserende psychiatrische problematiek.

meer over de Eerste Nederlandse Buitenschool.

De Strandwacht is een school verbonden aan het Pedologisch Instituut, is een school voor kinderen met psychiatrische en gedragsproblemen, die vaak ook tot ernstige leerproblemen leiden.

Meer over De Strandwacht.

De Insp. W.P. Blokpoelschool is een school voor leerlingen met gedrags- en/of opvoedingsproblematiek. Op de Blokpoelschool zijn Veiligheid, Structuur en Eigenheid de waarden waarop ons onderwijs gebaseerd is.

Meer over de Insp. W.P. Blokpoelschool.

De Loodsboot is een Expertisecentrum gedrag voor het primair en voortgezet onderwijs in de regio Den Haag. Wij maken deel uit van 4tact.
Dit is een samenwerking tussen De Loodsboot en drie speciaal onderwijsscholen.

meer over De Loodsboot.

Maatwerk in Onderwijs is een bundeling van expertise vanuit het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en het Speciaal Basis Onderwijs.

meer over Maatwerk in Onderwijs

Als organisatie zijn we bezig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te implementeren om zodoende te voldoen aan de nieuwe wetgeving.